Online Katalog

İnsan Kaynakları

 

İnsan Kaynakları Politikamız
'Farkı yaratan insandır' / Doğru işe doğru insan / Entelektüel bakış açımızla sürekli ve doğru yatırım / Sürekli gelişim için toplantı / Yasalara Saygı

 

İş Ahlakımız
Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için güvenilir ve dürüst firma olmak. Yasa, yönetmelik ve mevzuatlara koşulsuz uymak. Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğundan yola çıkarak onlara sürekli yatırım yapmak, çalışma ortamını sürekli iyileştirmek. Evrensel bilgiye değer veren, bilgi paylaşımına inanan, şeffaf, bilgiyi elde etme, kullanıma ve saklama konusuna özen gösteren, kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, demokrasiye inanan firma olmak. Doğaya, tarihi ve kültürel dokuya zarar vermeden üretim faaliyetlerini sürdürmek.