Online Katalog

Kalite Politikamız

 İlkelerimiz
1. Tüm müşterilerimize ve çalışanlarımıza sevgi odaklı yaklaşım,

2. Sektörü izleyen değil, sektörde yenilik yaratan firma olmak,
3. Sektörde aranılan firma olmak,
4. Teknolojimizi ve yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirmek,
5. Doğayla paylaşan ve doğayı koruyan firma olmak.
6. Tüm paydaşlarımızın yaşam düzeyini yükselten firma olmak.

 Belgelerimiz
Belgelendirme günümüzde giderek daha da önem kazanmış, uluslararası ticarette, pazarlamanın birinci öncelikli konusu olarak gündemdeki yerini almıştır. Özellikle ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ürün ve hizmetin pazarlanması için düzenlenen belgeler önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, uluslararası platformlarda belgelerin karşılıklı olarak tanınması ticareti kolaylaştırmış özellikle gümrük kapılarında ürünlerin uzun süre bekletilmesi problemini ortadan kaldırmıştır
.